Toiminimi Helena Roivainen
Toiminimi Helena Roivainen tarjoaa psykoterapia-, ryhmäpsykoterapia- ja työnohjauspalveluja.

KEVÄÄLLÄ 2017 ALKAMASSA PSYKOTERAPIARYHMÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Tämä psykoterapiaryhmä on tarkoitettu sosiaali-ja terveystoimen piirissä työskenteleville henkilöille, jotka kokevat työ- ja toimintakykynsä heikentyneen tai olevan vaarassa heikentyä työn aiheuttaman kuormituksen, vaativuuden ja stressin vuoksi ja tämän seurauksena kärsivät eriasteisesta työuupumuksesta, masennuksesta tai muista psyykkisistä oireista. Ryhmä sopii myös henkilöille, jotka tekevät emotionaalisesti hyvin kuormittavaa ja vaativaa asiakastyötä ja työn luonteen vuoksi kärsivät myötätuntostressistä, -uupumuksesta tai sijaistraumatisoitumisesta.
Työuupumuksen taustalla on monenlaisia tekijöitä, kuten liian suuri työmäärä, työtehtävien epäoikeudenmukainen jakautuminen, riittävien tukitoimien ja esimiestyön puute, organisaation jäykkyys ja välinpitämättömyys, työyhteisön ilmapiirin jännitteet ja ristiriidat, työyhteisössä tapahtuva kiusaaminen ja eriarvoisuus tai perustehtävään liittyvät epäselvyydet / epämääräisyys. Myös omaan persoonaan liittyvät seikat, kuten esimerkiksi liiallinen vastuuntunto ja -kantaminen, tunnollisuus, vaativuus, kiltteys ja epävarmuus voivat johtaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemiseen ja uupumiseen.
Tämän terapian tarkoituksena ja tavoitteena on auttaa löytämään uusia näkökulmia omaan elämään, antaa aikaisempaa parempia keinoja ja hallintamenetelmiä työssä selviytymiseen, lisätä itsetuntemusta sekä auttaa harjaantumaan itseilmaisussa ja ryhmätilanteisiin liittyvissä vuorovaikutustaidoissa.

Terapian aloittaminen vaatii 1-2 haastattelukäyntiä.

Katso esite: www.suomenryhmapsykoterapia.fi

MYÖS YKSILÖPSYKOTERAPIAPAIKKOJA VAPAANA.

Sekä ryhmä- että yksilöpsykoterapiaan on mahdollista hakea KELA:n tukea.Tuen hakeminen edellyttää psykiatrin kirjoittamaa B-lausuntoa


Ajankohtaista

Toiminimi

Psykoterapia

Työnohjaus

Muita palveluja

Yhteystiedot